Burry Port Beards

It is impossible to ignore the increasing popularity of beards. This phenomenon has the potential of spanning the life-time of men and they can be well-tended and cared for or left to run riot on the face. This photographic exposition captures 20 men that I have observed in Burry Port town and harbour. The men include residents, visitors and even a transient cyclist.

Mae’n amhosibl anwybyddu poblogrwydd cynyddol barfau. Mae gan y ffenomen hon y potensial i rychwantu oes dyn a gallant gael eu tendio neu eu gofalu amdano’n dda neu eu gadael i dyfu’n rhemp ar draws wyneb.  Mae’r dangosiad ffotograffig hwn yn dangos 20 o ddynion yr wyf wedi’u gweld yn nhref a phorthladd Porth Tywyn. Mae’r dynion hyn yn cynnwys preswylwyr, ymwelwyr a hyd yn oed beiciwr a oedd yn mynd heibio.

Leave a Reply