Garage Doors

The diversity in design and manufacture of garage doors astounds me. The design, construction and materials employed is extensive. Some garage doors are cherished and well maintained, others are neglected and forlorn. There are those that have been constructed from dubious DIY designs with inappropriate materials; have seen better days and outlived their original purpose and are now sad and dilapidated. 

My objective with this body of work is to provide a representation of this miscellany of garage doors in the towns of Burry Port, Kidwelly and Trimsaran. 

Their artistic appeal is frequently beyond the original designed functionality and as nature reclaims the construction materials, there appears an unintended aesthetic, which intrigues me. Conversely there are those garage doors that are cherished and shine like a new pin, these have the potential to look out of place; an enigma. 

Drysau Garej

Mae amrywiaeth drysau garej o safbwynt dylunio a chynhyrchu yn fy synnu. Mae’r dylunio, yr adeiladu a’r deunyddiau a ddefnyddir yn eang. Caiff rhai drysau garej eu caru a’u cynnal yn ofalus, ond mae eraill wedi’u hesgeuluso ac yn brudd. Mae rhai wedi’u hadeiladu gan ddefnyddio dyluniadau ‘DIY’ amheus ac o ddeunyddiau amhriodol; maent wedi gweld dyddiau gwell, ac erbyn hyn wedi goroesi eu pwrpas gwreiddiol maent yn drist ac yn adfeiliedig.  

Fy nod yn yr arddangosfa hon yw dangos casgliad cynrychiadol o’r drysau garej amrywiol a geir yn nhrefi Porth Tywyn, Cydweli a Thrimsaran. Yn aml, mae eu hapêl artistig yn ymestyn y tu hwnt i’w pwrpas bwriadedig gwreiddiol ac wrth i natur adennill y deunyddiau adeiladu, mae rhyw briodoledd esthetig yn ymddangos sy’n ennyn fy niddordeb. Ond ar y llaw arall ceir y drysau garej hynny a gaiff eu caru, sy’n disgleirio fel pin mewn papur; mae gan y rhain y potensial i edrych fel nad ydynt yn perthyn yno o gwbl; enigma.  

Leave a Reply